Условия За Ползване

С достъпа си до този сайт, вие се съгласявате да бъдат обвързани с тези уеб сайта Условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби, и се съгласявате, че носите отговорност за съответствието с всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да използват или достъп до този сайт. Материалите, съдържащи се в този уеб сайт са защитени от приложимото авторското право и правото относно марките.

Правата На Интелектуална Собственост

Всички авторски права, търговски марки, патенти и други права на интелектуална собственост в и върху нашия сайт и цялото съдържание и софтуер, разположен на мястото, остават собственост на Bernard Owich или носителите на лиценз. Използването на нашия търговски марки, съдържание и интелектуалната собственост е забранено без изричното писмено съгласие от Bernard Owich.

Не трябва:

* Повторно материал от нашия сайт, без предварително писмено съгласие.
* Продаваме или материал от нашия сайт.
* Възпроизвеждате, дублирате, създаване на производни, копирате или по друг начин използва материал, на нашата интернет страница за всякакви цели.
* Преразпределете всяко съдържание от нашия сайт, включително и на друг сайт.

Добросъвестно ползване

Вие се съгласявате да използвате нашия сайт само за законни цели и по начин, който не нарушава правата на, ограничаване или забраняване използването на някой друг и се наслаждават на сайта. Забранено поведение включва тормози или причиняване на стрес или неудобство за всеки друг потребител, предаване нецензурни или обидно съдържание или нарушаване на нормалното протичане на диалога в рамките на нашия уебсайт.

Не трябва да използвате нашия сайт, за да изпратите нежеланите търговски съобщения. Не трябва да използвате съдържанието на нашия сайт, за всякакви цели маркетинг свързани, без нашето изрично писмено съгласие.

Ограничен достъп

В бъдеще може да се наложи да ограничи достъпа до части (или всички) от нашия сайт и да резервирате пълни права да го направят. Ако в даден момент, ние ви предостави потребителско име и парола, за да получите достъп до зоните с ограничен достъп на нашия уебсайт, трябва да гарантира, че както си име и парола са поверителни.

Ревизии

Bernard Owich може да промени тези условия от време на време и така трябва да се провери тези термини редовно. Ако продължите да използвате нашия сайт ще се счита за приемане на новите или изменени условия. Ако не сте съгласни с промените, трябва да бъде преустановено незабавно, използвайки нашия уебсайт.

Ако някое от тези условия се определя, че е незаконна, невалидна или неприложима по друг начин, той се отрязва и се заличават от тези условия и на останалите условия ще оцелеят и да продължават да бъдат обвързващи и изпълними.

Ограничение на отговорността

Материалите в този сайт са ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО СА", БЕЗ изрично или мълчаливо НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ на интелектуалната собственост, ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ Bernard Owich ИЛИ НЕЙНИ АГЕНТИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, нараняване или смърт) произтичаща от ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА МАТЕРИАЛИТЕ, ДОРИ АКО Bernard Owich СА БИЛИ НАЯСНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ.

Bernard Owich
6069-00200
+254725769158
admin@picturekenya.com